Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

AWEAR.GR

H παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «AWEAR.GR», ΑΦΜ 142311194, ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης, ΓΕΜΗ 145509004000 και το διακριτικό τίτλο «AWEAR», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία αριθμ. 7, ΤΚ 54630, τηλ. 2313089332, e-mail: info@awear.gr (εταιρεία). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή προβαίνει σε τηλεφωνική παραγγελία, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται.

Όλες οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος awear.gr, αναγράφονται σε ευρώ €.

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πελάτης) οφείλει να επισκέπτεται τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για να ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στους Όρους Χρήσης και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς.

Διατηρούμε το δικαίωμα:

  1. να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη – επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους.
  2. να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ή περιορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  3. να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών.
  4. να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του eshop ή σε μέρος αυτού.
  5. να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσουμε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη.
  6. υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους στην εταιρεία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν είτε στην ίδια την εταιρεία είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς κτλ. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της εταιρείας ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στην παρούσα ιστοσελίδα πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την εταιρεία με τη δέουσα προσοχή πριν από την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η εταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παρόχων. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube,κλπ). Αυτά ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί υπό τον έλεγχό της τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά. Συνεπώς η εταιρεία δεν μπορεί να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.

Ευθύνη Εταιρείας

Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Επιπροσθέτως των όσων ρητών αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η εταιρεία δεν φέρει τυχόν υποχρεώσεις και εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει ρητώς αναλάβει η ίδια. Η εταιρεία φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης κατά τα αναφερόμενα στον ΑΚ και τα ειδικότερα προσδιοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ή από την χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες της παρούσας ιστοσελίδας.

Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκ φεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχερά γεγονότα.

Ευθύνη χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, τους Όρους Αγορών και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή ότι άλλο εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, αποκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο – ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κλπ. – για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της εταιρείας ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Επίσης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και να κάνει χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού χρήστη από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με αυτόν. O χρήστης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου η οποία γίνεται από ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.

Εκπτώσεις – Προσφορές

Οι εκπτώσεις – προσφορές που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος awear.gr αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα που βρίσκονται στην κατηγορία ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δε συμπίπτουν απαραίτητα ημερολογιακά με τις θεσμοθετημένες από τα διάφορα εμπορικά επιμελητήρια περιόδους εκπτώσεων. Η awear.gr μπορεί να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα σε έκπτωση ή προσφορά καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Η awear.gr μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή την εμπορική της πολιτική και συνεπώς το κάθε ποσοστό έκπτωσης ή η κάθε τιμή λιανικής πώλησης ενός προϊόντος που βρίσκεται σε προσφορά, δεν είναι δεσμευτικές και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οι εκπτώσεις – προσφορές δεν είναι συνδυαστικές με άλλες προωθητικές ενέργειες (π.χ. 10% έκπτωση για εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο) και στο καλάθι εφαρμόζεται πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος που αποκτήθηκε με έκπτωση – προσφορά, τότε ο πελάτης ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στους Τρόπους Πληρωμής & Επιστροφής και το τίμημα που καταβάλλεται είναι αυτό που είχε το προϊόν κατά την ημερομηνία που αποκτήθηκε. Για την ακύρωση της συναλλαγής μεταξύ της awear.gr και του πελάτη, απαραίτητη είναι η προσκόμιση στην awear.gr η απόδειξη λιανικής πώλησης που επικυρώνει την πώληση και συνοδεύει όλα τα προϊόντα της εταιρείας ανεξερέτως.

Προωθητικές ενέργειες

Οι προωθητικές ενέργειες που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος awear.gr και των μέσων κοινωνικής του δικτύωσης (google, facebook, instagram, newsletter) αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και επικοινωνούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και των προαναφερθέντων μέσων. Στο προωθητικό υλικό που χρησιμοποιεί η awear για την επικοινωνία της προωθητικής ενέργειας, οφείλει να αναγράφεται ξεκάθαρα η κατηγορία προϊόντων που αφορά η εν λόγω προωθητική ενέργεια.  Τα προϊόντα που έχουν αποκτηθεί μέσω κάποιας προωθητικής ενέργειας εξαιρούνται του δικαιώματος της υπαναχώρησης και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων. Οι προωθητικές ενέργειες ισχύουν αποκλειστικά για παραγγελίες μέσω του eshop και η έκπτωση – δώρο εφαρμόζεται αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.  Οι προωθητικές ενέργειες ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και η awear δε δεσμεύεται χρονικά για τη διεξαγωγή τους.

1+1 ΔΩΡΟ σε όλα τα γυαλιά ηλίου Awear

Η προωθητική ενέργεια 1+1 Δώρο ισχύει για όλα τα γυαλιά ηλίου AWEAR, όπως επισημαίνεται και από το ενημερωτικό badge του κάθε προϊόντος. Ο πελάτης επιλέγει δύο διαφορετικά ζευγάρια γυαλιών ηλίου και αυτόματα στο καλάθι αφαιρείται η αξία του ενός. Αφαιρείται πάντα η αξία του προϊόντος με τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιλέξει δεύτερο ζευγάρι γυαλιών ηλίου, τότε η awear.gr δεν υποχρεούται να αποστείλει δεύτερο ζευγάρι ως δώρο. Ακόμη και αν ο πελάτης επιθυμεί δύο ίδια προϊόντα, οφείλει να αυξήσει το απόθεμα στο καλάθι από ένα τεμάχιο σε δύο τεμάχια και αυτόματα θα αφαιρεθεί η αξία του ενός προϊόντος.

Τα προϊόντα που αποκτήθηκαν μέσω της προωθητικής ενέργειας “1+1 ΔΩΡΟ σε όλα τα γυαλιά ηλίου Awear”, εξαιρούνται του δικαιώματος της υπαναχώρησης και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων. Ισχύει, η Δωρεάν Πρώτη Αλλαγή όπου ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ένα οποιοδήποτε προϊόν από το awear.gr χωρίς να υπάρχει δέσμευση στην κατηγορία, Γυαλιά Ηλίου. Η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείται με δωρεάν μεταφορικά έξοδα και με το συνεργαζόμενο κούριερ που ο πελάτης είχε επιλέξει στην αρχική του παραγγελία. Εάν υπάρχει διαφορά στην αξία των προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει τη διαφορά τραπεζικά ή με χρήση IRIS. Σε περίπτωση που επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας της αντικαταβολής (για αποστολές με το κούριερ ACS) τότε επιβαρύνεται με το κόστος χρήσης της υπηρεσίας 2,00 ευρώ.

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών και εκπτώσεων – προσφορών η διάθεση περιορίζεται σε ένα (1) τεμάχιο ανά τελικό καταναλωτή. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η Awear – Φελέκη Αθηνά  επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης Ν. 2251/1994

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εξ ́αποστάσεως πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα παραλαβής και επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας αυτού.

Προιόντα που αποκτήθηκαν μέσω κάποιας προωθητικής ενέργειας εξαιρούνται του δικαιώματος της υπαναχώρησης.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται η παράδοση του προϊόντος στην έδρα της εταιρείας και τα έξοδα για τη μεταφορά του επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει τουν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία:
Με συστημένη επιστολή προς τη «AWEAR» που εδρεύει στην οδό Εγνατία 7, Τ.Κ. 54630,Θεσσαλονίκη, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@awear.gr, ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη «AWEAR» στο 2313089332.

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με μεταφορικό μέσο της επιλογής του στη διεύθυνση:
AWEAR.GR, Εγνατία 7, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή την απομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της AWEAR ,επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η AWEAR ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (αξία του προϊόντος κατά την ημερομηνία πώλησης) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για προιόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής όπως μάσκες προστασίας προσώπου, σκουλαρίκια κ.α.

Μείωση αξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο.

Καταβολή τιμήματος

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη AWEAR, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης κατά την ημερομηνία που αυτή πραγματοποιήθηκε, το οποίο θα εξοφλείται από τη AWEAR με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης εξόφλησε το τίμημα μέσω αντικαταβολής, η εταιρεία θα εξοφλεί το πιστωτικό μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

Το κόστος της αρχικής αποστολής και το κόστος χρήσης της υπηρεσίας της αντικαταβολής (3,00 + 2,00 ευρώ) δεν επιστρέφονται στον πελάτη. Για την ακύρωση της συναλλαγής μεταξύ της awear.gr και του πελάτη, απαραίτητη είναι η προσκόμιση στην awear.gr η απόδειξη λιανικής πώλησης που επικύρωνει την πώληση και συνοδεύει όλα τα προϊόντα της εταιρείας ανεξαιρέτως.